Светослав Овчаров и Валентин Ганев разговарят за "Човека и народа"